Ett helhetsgrepp från idé till leverans

Undvik onödiga missförstånd, upptäck eventuella justeringar i god tid och gör rätt istället för att göra om.

Att välja ett nytt lagersystem, eller att uppdatera ett befintligt, innebär många beslut som ska tas, deadlines att förhålla sig till och en investering av både pengar, tid och kunskap. Låt oss ta ett helhetsgrepp. Vi hjälper dig att fatta rätt beslut från dag ett och ser till att allt genomförs enligt tidsplan, kostnad och funktion.

Analys & behov

System & produktion

Projekt & support

Installation & byggnation

Service & säkerhet

Analys & behov

Analys & behov

Ett nytt lagersystem innebär många beslut som ska tas. Från att säkerställa ett system som uppfyller aktuella regler till att välja det som kommer skapa bäst produktivitet. Med så många beslut kan det vara skönt att ha en lagerexpert vid sin sida. En roll som vi känner oss väldigt bekväma i. För att sedan hitta bästa möjliga lösningen föreställer vi oss slutresultatet direkt. Och tack vare egen produktion kan vi alltid anpassa våra lösningar till varje unikt behov.

System & produktion

Här jobbar vi fram en lösning som är lättarbetad och ergonomisk, som möjliggör ett effektivt lager och framtida expansioner, samt håller nere kostnader utan att kompromissa på kvalitét. Att vi har egen produktion ger oss friheten att hela tiden sträva efter att utveckla, förbättra och anpassa våra system utifrån din utmaning och produkt. Det ger även dig som kund möjligheten att påverka utformningen av ditt eget lagersystem.

Projekt & support

Vi hjälper dig att fatta rätt beslut genom hela projektet. Vi tar ett helhetsgrepp från planering, rådgivning och projektledning till leverans, montering och uppföljning. Allt enligt tidsplan, kostnad och funktion. Projektledaren ser till att vara flexibel under vägens gång och lösa oväntade utmaningar som dyker upp för att garantera att allt flyter på.
Vi för även en kontinuerlig dialog med dig som kund och vi har alltid
en service som står på tå för just dig och dina funderingar.

Installation & byggnation

Under installationen åker våra utbildade installatörer ut och bygger
upp hela systemet på plats. Det betyder att du inte behöver ha koll på olika säkerhetsstandarder och krav. Det sköter vi. Under den här fasen har vi alltid en actionplan men lämnar samtidigt utrymme för justeringar. Vi föreställer oss slutresultatet och sedan tar vi den smidigaste vägen dit, utan att rucka på kvalitet och detaljer. Tvärtom så är detaljarbete en förutsättning för snabba affärer, för att möta behov och för att överträffa förväntningar. Och det gäller för lagersystem oavsett bransch och storlek.

Service & säkerhet

BLS lägger stor vikt vid säker materialhantering och vi följer rådande
krav inom branschen. Vi ser även till att ditt lagersystem uppfyller dagens
alla säkerhetskrav genom att ge konkreta förslag på säkerhetsåtgärder såsom ras- och påkörningsskydd etc. Alla lagersystem ska kontrolleras årligen av en behörig besiktningsman, BLS erbjuder denna tjänst
med egna besiktningsmän.

Det här gör vi i analys & behov

 • Lyssnar in kundens behov och önskemål som ofta kan handla om ökad effektivitet, mer lagerutrymme, specifika deadlines och speciallösningar.
 • Kartlägger utmaningar och möjligheter med nuvarande lagerlokal såsom yta, logistik, lokalens utformning, golvskick och taknivå.
 • Identifierar en lösning som är unikt anpassat för kund.

Det här gör vi i system & produktion

 • Presentera en layout av lösningen framtagen av säljare och konstruktion.
 • Säkerställer att vi tagit fram bästa möjliga lösning utifrån kundens behov. Detta görs av både säljare, konstruktion, produktionsansvarig och projektledare.
 • Skickar ett offertförslag till kund efter godkännande av lösning.

Det här gör vi i projekt & support

 • Stödjer kund genom att finnas tillgängliga under hela projektets gång.
 • Projektleder vilket innebär att lösa logistiska utmaningar och att säkerställa deadlines av leveranser, samt att monteringsteam, truckar, lyftanordningar med mera finns på plats. Projektledaren finns även behjälplig under monteringen för att garantera ett lyckat resultat.
 • Håller kund underrättad om projektets utveckling.

Det här gör vi i installation & byggnation

 • Säkerställer att rätt produkter levereras och installeras enligt olika säkerhetsstandarder.
 • Bygger upp allt från början till slut.
 • Inspekterar och överlämnar det färdigställda projektet till kund.

Det här gör vi i service & säkerhet

 • Föreslår säkerhetsåtgärder för en säker arbetsplats.
 • Besiktar lagersystemet efter avslutad montering.
 • Besiktar lagersystemet var 12:e månad.