Djupstapling

Perfekt för de riktigt stora volymerna

Djupstapling utnyttjar både golv- och takhöjd till max och är idealiskt för att lagra och hantera stora volymer av identiska eller liknande artiklar.

Kortare in- och utlastningstider

När stora volymer av pallgods ska hanteras är djupstapling en rationell och ytsnål lagringsmetod. Pallarna lagras på djupet i önskad kvantitet och hanteras från långsidan. In- och utlastningstider blir kortare och effektiviserar därmed hela din lagerhantering. Djupstaplingsställaget beräknas efter pallgodsets vikt och storlek, allt för att uppnå maximal lagring. Vid djupstapling har valet av truck stor betydelse för den optimala logistiken.

Underlättar manövrering

För att underlätta manövrering av truck och pallhantering kan truckgångar förses med styrskenor. Styrskenan är enkel att montera med ett vinkelfäste som bultas vid varje stolpe.

För en säker arbetsplats

Som du säkert vet ska alla lagersystem kontrolleras årligen av en behörig besiktningsman. Vi har byggt upp och förädlat en god relation med besiktningsföretag under flera år. En kontakt vi gärna delar med oss av. När besiktningen är klar kan du skicka rapporten till oss så ser vi till att underhållet blir utfört på rätt sätt.

Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort
Case: Smarter Systems

Effektiv lagring, kvalitet och ergonomi

Efter att ha hittat BLS på internet och läst mer om våra lösningar av hantering av däcksatser bestämde Jafor B...

Hyllställ

Effektivt och flexibelt system som sparar utrymme.

Läs mer

Grenställ

Ett system som är avsett för lättare långgods, rör och brädor, men anpassas efter dina behov.

Läs mer