Genomlöp, trycklagring och rullbanor

Rullande gods med
bevarad turordning

Anpassa ditt lager efter dina behov för att uppnå det mest lönsamma godsflöde.

Genomlöp (FIFO) och trycklagring (FILO)

Minimera antalet truckgångar

Två lagringsmetoder som bygger på pallställssystem är genomlöp och trycklagring. Dessa metoder möjliggör att godset i ditt lagersystem kan plockas i rätt turordning med hjälp av FIFO – och FILO -principen, vilket ger ett väldigt bra arbetsflöde. Metoderna gör så att antalet truckgångar kan minimeras vilket gör att lagerlokalens yta kan utnyttjas maximalt. Att använda sig av någon av metoderna gör att godset alltid är längst fram i ställaget redo för att hämtas, vilket ger färre manövreringar och ett gynnsamt godsflöde.

Genomlöp (FIFO) och trycklagring (FILO)

Genomlöp enligt FIFO-principen

Genomlöp är en kompakt lagringsmetod enligt FIFO-principen (First In-First Out). Pallarna lastas in i bakkant av ställaget, rullar igenom ställaget på en lutande rullbana och hämtas ut i framkant. Möjligheterna att hantera gods med olika vikter och storlekar är näst intill obegränsade eftersom ställagen anpassas efter dina önskemål och behov av lagring. Genomloppställ ger ett gynnsamt godsflöde, speciellt för varor med en begränsad lagringstid eftersom det är det gods som sattes in först i ställaget som även hämtas först. Vid utlastning kan den nedersta pallen vid behov hanteras med gaffellyftvagn.

 

Genomlöp (FIFO) och trycklagring (FILO)

Trycklagring enligt FILO-principen

Trycklagring bygger på djupstapling på rullar. Pallarna trycks in i ställaget på en motlutande rullbana enlig FILO-principen (First In-Last Out). När en pall sedan tas ut ur filo ställaget rullar pallen eller pallarna bakom automatiskt fram i en kontrollerad hastighet. Pallarna hanteras från samma sida vilket gör att det endast krävs en truckgång. Lösningen gör att ditt lager kan utnyttjas maximalt eftersom ställaget kan placeras mot en vägg. I trycklagringsstället hanteras pallarna på pallens kortsida till skillnad från djupstapling där pallarna hanteras och lagras på långsidan. Lösningar för att hämta och lämna pall med staplare kan erbjudas även här.

Genomlöp (FIFO) och trycklagring (FILO)

Bromsrullar för transport på ett säkert sätt

Genomlöps- och trycklagringsställ utrustats med bromsrullar för att godset ska transporteras på ett säkert sätt i en kontrollerad hastighet oavsett vikt på godset.

Rullbanor

Kartong- och backhantering (CLS)

En kostnadseffektiv lösning för plocklagring är att använda sig av rullbanor, som antingen är integrerade i pallställ eller som står på fristående banor. Lösningen gör att godset syns tydligt och är lättåtkomligt. Bredd och djup anpassas efter produkternas storlek med max bredd ca 3000 mm och max djup ca 4500 mm. Belastning har maximerats till 1250 kg per plan. För maximal ergonomi kan plockplanet exponeras mot plockaren. Rullist, med delning 28 mm och belastning 8 kg per rulle, optimerar funktionen på rullplanen. Avdelare, höjd 55 mm eller en universell variant, möjliggör delning i kanaler av bredd och utförande.

Rullbanor

Backhanteringens bromsteknik

För en säker och skonsam förvaring av godset förses banorna med bromsrullar och bromsklipps som saktar ner godset i slutet av banan. Bromsrullen och klippsen erbjuds i olika stolekar och längder för att anpassas efter det gods som ska förvaras på dem.

Rullbanor

Anpassa banorna efter behov

Banorna går även att anpassa efter ditt behov exempelvis kan banorna förses med en hylla i slutet av banan. Integreras lösningen i ett pallställ kan de lägre nivåerna användas för plock och de övre nivåerna för förvaring och lagring av gods i pallställ.  Eftersom rullbanor är en flexibel lösning är det enkelt att uppdatera och ändra efter hur behovet förändras, som exempelvis storleken på kartonger eller vikten på godset.

För en säker arbetsplats

Som du säkert vet ska alla lagersystem kontrolleras årligen av en behörig besiktningsman, vilket vi gärna hjälper dig med. Vill du veta mer om besiktningar? Läs mer om detta på sidan besiktning eller kontakta oss så svarar vi på dina frågor. Du när oss enklast via chatt, telefon eller mail.

Frågor och svar

Vi har nu samlat de vanligaste frågorna och svaren rörande genomlöp och trycklagring nedan. Hittar du inte svaret? Tveka inte på att kontakta oss!

 • Vårt system är kundanpassat och passar alla typer av pallvarianter. Viktigt att tänka på är att pallarna inte är trasiga utan är i gott skick. Dock så rekommenderar vi att inte använda engångspallar.

 • Belastningen på systemet kan anpassas efter behov upp till 1500kg per pall

 • Stället är endast godkänt för betonggolv och vi rekommenderar inte att montera på asfalt. Banorna monteras med ca 4% lutning och för att systemet skall fungera korrekt så får inte lutningen påverkas. Asfalt klarar vanligtvis inte lastkraven och det kan lätt bli sättningar.

Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort

  Samarbete för kundens bästa

  ETS NORD kom till oss med utmaningen att installera ett lagersystem för deras produktion i Tallinn. De förvarar sitt material i FIFO-ställage vilket möjliggör att materialet kan komma direkt från tillverkning för att sedan plockas i andra änden och lastas på lastbilar. Tillsammans med vår återförsäljare Laomaailm tog vi fram en First In-First Out lösning och levererade ett kundunikt system som tillgodoser dessa behov. FIFO-stället som vi levererade är 6,5 meter högt, 13,8 meter djupt och 16,8 meter brett. Pallarna lagras i 4 nivåer med en total kapacitet om 704 pallplatser.

  Hyllställ

  Effektivt och flexibelt system som sparar utrymme.

  Läs mer

  Grenställ

  Ett system som är avsett för lättare långgods, rör och brädor, men anpassas efter dina behov.

  Läs mer