Genomlöp och trycklagring

Rullande gods med
bevarad turordning

Två lagringsmetoder som bygger på pallställssystem är genomlöp och trycklagring. Dessa metoder möjliggör att godset i ditt lagersystem kan plockas i rätt turordning med hjälp av FIFO- och FILO-principen, vilket ger ett väldigt bra arbetsflöde.

Genomlöp enligt FIFO-principen

Genomlöp är en kompakt lagringsmetod enligt FIFO-principen (First In-First Out). Pallarna lastas in i bakkant av ställaget, rullar igenom ställaget på en lutande rullbana och hämtas ut i framkant. Möjligheterna att hantera gods med olika vikter och storlekar är näst intill obegränsade. Vid utlastning kan den nedersta pallen vid behov hanteras med gaffellyftvagn. Lösningar för att hämta och lämna pall med staplare kan också erbjudas.

Trycklagring enligt FILO-principen

Trycklagring bygger på djupstapling på rullar. Pallarna trycks in i ställaget på en motlutande rullbana enlig FILO-principen (First In-Last Out). Lösningar för att hämta och lämna pall med staplare kan erbjudas även här.

Kartong- och backhantering (CLS)

För en rationell och ergonomisk plockning från kartong eller back finns system med fristående ställ eller inbyggnad i pallställ. Bredd och djup anpassas efter produkternas storlek och belastning har maximerats till 1250 kg per plan. För maximal ergonomi kan plockplanet exponeras mot plockaren.

För en säker arbetsplats

Som du säkert vet ska alla lagersystem kontrolleras årligen av en behörig besiktningsman. Vi har byggt upp och förädlat en god relation med besiktningsföretag under flera år. En kontakt vi gärna delar med oss av. När besiktningen är klar kan du skicka rapporten till oss så ser vi till att underhållet blir utfört på rätt sätt.

Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort
Case: Senaste

Effektiv lagring, kvalitet och ergonomi

Efter att ha hittat BLS på internet och läst mer om våra lösningar av hantering av däcksatser bestämde Jafor B...

Hyllställ

Effektivt och flexibelt system som sparar utrymme.

Läs mer

Grenställ

Ett system som är avsett för lättare långgods, rör och brädor, men anpassas efter dina behov.

Läs mer