Kranlager

Sparar tid och pengar

För vissa typer av gods och godsvolymer är kranlager den optimala lösningen. Förutom att lagersystemet har en klar fördel i att kunna maximera lagerytan på höjden, så minskas även den manuella hanteringen av gods. Lagerarbetarna får en bättre arbetsmiljö i och med att stor del av lagerhanteringen sker automatiskt. Den automatiska materialhanteringen bidrar dessutom till att man får bättre kontroll och snabbare materialflöden.

Anpassningsbart lager med oändliga möjligheter

Det mycket flexibla kranlagret har många olika uppbyggnadsmöjligheter. Det spelar alltså inte så stor roll hur lagerlokalen ser ut, kranlagret anpassas enkelt efter lokalens utseende och de kapacitetskrav och typ av funktionalitet som önskas. Systemet passar till de allra flesta typer av pallar och lastbärare vilket gör det mer kompatibelt med övriga lagersystem.

Lägre kostnad – full kontroll

Ett kranlager kan användas antingen som ett komplement, exempelvis för gods som kan plockas ihop i förväg för senare utleverans eller som huvudsakligt lager med möjlighet för in- och utlagring. Med den här typen av automatiserat lagersystem sänks inte bara lagerhanteringskostnaderna utan ger även fullständig kontroll på lagersaldo, ankomstkontroll och lagringstid vilket bidrar till en betydligt större leveransprecision.

För en säker arbetsplats

Som du säkert vet ska alla lagersystem kontrolleras årligen av en behörig besiktningsman. Vi har byggt upp och förädlat en god relation med besiktningsföretag under flera år. En kontakt vi gärna delar med oss av. När besiktningen är klar kan du skicka rapporten till oss så ser vi till att underhållet blir utfört på rätt sätt.

Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort
Case: Senaste

Effektiv lagring, kvalitet och ergonomi

Efter att ha hittat BLS på internet och läst mer om våra lösningar av hantering av däcksatser bestämde Jafor B...

Hyllställ

Effektivt och flexibelt system som sparar utrymme.

Läs mer

Grenställ

Ett system som är avsett för lättare långgods, rör och brädor, men anpassas efter dina behov.

Läs mer