Läsvärt

Nedan har vi samlat läsvärd information om ämnen som rör lager och lagerinredning

Minska rasrisken genom att placera pa...

Att lasta ställage felaktigt kan leda till att lagerinredningen går sönder och i värsta fall även orsaka olyckor. Genom kunskap och förståelse kring hur pallarna ska placeras på rätt sätt i ställaget kan s...

Lagring av pallar i ställage

Det är viktigt att ställaget lastas på rätt sätt för att inte belasta ställaget felaktigt vilket kan leda till att lagerinredningen går sönder och orsakar olyckor. En kunskap och förståelse kring hur lager...

Utnyttja golvytan i ditt lager maximalt

Det finns många olika lagerlösningar för att öka utnyttjandegraden i din lagerlokal....