Läsvärt

Nedan har vi samlat läsvärd information om ämnen som rör lager och lagerinredning

Utnyttja lagrets fulla takhöjd

Ett bra sätt att maximera dina lagringsmöjligheter är att inte bara fokusera på att använda den tillgängliga golvytan på ett effektivt sätt utan också utnyttja takhöjden i ditt lager till fullo. Det finns ...

Välj rätt däckställ

Att lagra däck är inte alltid lätt eftersom de måste förvaras på rätt sätt för att inte däckens kvalitet ska försämras. Det finns flera olika ställ för att organisera, hantera och förvara däck och det kan ...

Minska rasrisken genom att placera pa...

Att lasta ställage felaktigt kan leda till att lagerinredningen går sönder och i värsta fall även orsaka olyckor. Genom kunskap och förståelse kring hur pallarna ska placeras på rätt sätt i ställaget kan s...

Lagring av pallar i ställage

Det är viktigt att ställaget lastas på rätt sätt för att inte belasta ställaget felaktigt vilket kan leda till att lagerinredningen går sönder och orsakar olyckor. En kunskap och förståelse kring hur lager...

Utnyttja golvytan i ditt lager maximalt

Det finns många olika lagerlösningar för att öka utnyttjandegraden i din lagerlokal....