Minska rasrisken genom att placera pallar rätt i ditt ställage

Att lasta ställage felaktigt kan leda till att lagerinredningen går sönder och i värsta fall även orsaka olyckor. Genom kunskap och förståelse kring hur pallarna ska placeras på rätt sätt i ställaget kan skador och olyckor orakade av felaktig belastning undvikas. Vi har därför sammanställt en del av den informationen som finns i europeiska standarden SS-EN 15635-2008 nedan. Du hittar mer information om vilka lagar och riktlinjer som gäller här.

Placering av pallar i ställage

Pallarna ska vara korrekt placerade i ställaget och utnyttja eventuella stödinlägg korrekt. För en korrekt placering ska pallens medar placeras i djupledsriktning i pallställ och i djupstaplingsställ placeras pallen på skenorna i sidriktning.

A Pallens med

B Inlastningsriktning i pallställ

C Inlastningsriktning i djupstaplingsställ

 

Placering av pallar på golv

När pallen placeras på golvet i lagerinredningen ska pallen placeras så att den inte sticker ut i gången. För att underlätta placering av pallen i lagerinredning på golvnivå kan markeringar användas för att markera upp hur nära gången pallen kan placeras.


Arbetsytan i gångar

Gångarna mellan lagerinredningen ska hållas fri och gods ska placeras i ställaget på ett sätt som inte utgör något hinder för arbetsytan i gången. Gångarna ska även vara tillräckligt breda för att kunna hantera gods säkert. För exempel på fri arbetsbredd för smalgångssystem se figur nedan.

Skador på lagerinredningen

Om skador uppstår på lagerinredningen ska det omgående rapporteras till den på företaget som ansvarar för lagerinredningen. Detta ska göras av den person som orsakade skadan på ställaget och/eller personer som iakttagit händelsen. För att undvika skador på lagerinredningen krävs det att mekanisk hanteringsutrustning framförs på ett ansvarsfullt och försiktigt sätt. Placering av pallar i ställage. Är du intresserad av att läsa mer om hur lagerinredning ska användas på ett säkert sätt kan du läsa vår broschyr användning av lagerinredning som du hittar genom att klicka här eller följa länken nedan.

Hyllställ

Effektivt och flexibelt system som sparar utrymme.

Läs mer

Grenställ

Ett system som är avsett för lättare långgods, rör och brädor, men anpassas efter dina behov.

Läs mer

Genomlöp och trycklagring

Rullande gods med bevarad turordning enligt FILO- och FIFO-principen.

Läs mer

NRG är nu en del av BLS

BLS och Nordic Racking Group (NRG) slår sig samman för att bli en av de ledande leverantörerna av lagerlösningar på den norska marknaden. NRG är en av de största leverantörerna på marknaden och ef...

Utnyttja lagrets fulla takhöjd

Ett bra sätt att maximera dina lagringsmöjligheter är att inte bara fokusera på att använda den tillgängliga golvytan på ett effektivt sätt utan också utnyttja takhöjden i ditt lager till fullo. De...