Vi vill tillverka produkter
som bidrar till en bättre värld

Vi arbetar ständigt med att bedriva ett hållbart företagande där hållbarhet, lönsamhet och socialt engagemang möts. BLS erbjuder produkter som genom sin utformning och långa livslängd bidrar till både undvikande av föroreningar och hushållning med jordens resurser. Vi medverkar även till hållbar utveckling genom att minimera vår verksamhets påverkan på så väl lokal som global miljö. Detta uppnår vi genom ständiga förbättringar som grundas på alla våra medarbetares engagemang och motivation. Det behöver kanske knappast sägas men självfallet följer vi gällande lagar och förordningar och vi har en öppen attityd för att bibehålla transparens mot allmänheten och myndigheter. Läs mer om hur vi på BLS jobbar med hållbarhetsfrågor i vår hållbarhetsrapport nedan: