Utnyttja golvytan i ditt lager maximalt

Det finns många olika lagerlösningar för att öka utnyttjandegraden i din lagerlokal.

Djupstapling

Djupstapling är när pallar hanteras från långsidan och lagras på djupet i ställaget. Pallarna lastas in i ställaget med hjälp av truck enligt First-In, Last-Out (FILO) principen. Detta innebär att enskilda pallar inte kan nås direkt utan det är den pall som står ytterst i ställaget som går att komma åt. Denna typ av lagringsmetod utnyttjar den befintliga golvytan upp till 90% eftersom även denna lösning minimerar antalet truckgångar. Djupstapling är en mycket kompaktlagringsmetod och möjliggör inte bara att golvytan kan utnyttjas maximalt utan även takhöjden. Denna lagringsmetod fungerar bäst när godset som hanteras och lagras är identiska eller liknande eftersom godset i hela sektionen måste plockas för att komma åt bakomvarande pallar.

Rullfack

Rullfack är en annan lösning för kompaktlagring där gods hanteras enligt First-In, First Out (FIFO) principen.  När pallen längst fram i facket plockats ut från ställaget rullar bakomvarande pall längst fram. Detta gör att det endast krävs två truckgångar, en för inlastning på baksidan av ställaget och en för utlastning i ställaget.

Mobila system

När lagerinredning utrustas med mobila enheter som flyttas kan antalet truckgångar på lagret minimeras. Vanligtvis kräver lagerinredning en truckgång per hylla, med mobila enheter krävs endast en truckgång då de mobila enheterna kan flyttas i sidled. Vagnarna kan utrustas med olika typer av ställage så som pallställ, däckställ, hyllställ och grenställ. Mobila lösningar finns både som manuella och elektriskt drivna system.

Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort

  Shuttle

  Shuttle är ett alternativ förvaringslösning till Rullfack och Djuplagringsställ och förvaringen kan ske genom både FIFO och FILO principen. Precis som tidigare nämnda lagerlösningar genom att det endast krävs en eller två truckgångar. Shuttle är en halvautomatisk lagerlösning för kompaktlagring, till skillnad från djupstapling där trucken behöver åka in i ställaget för att hämta pallen låter man shuttlen hämta eller lämna önskad pall.

  Hyllställ

  Effektivt och flexibelt system som sparar utrymme.

  Läs mer

  Grenställ

  Ett system som är avsett för lättare långgods, rör och brädor, men anpassas efter dina behov.

  Läs mer

  NRG är nu en del av BLS

  BLS och Nordic Racking Group (NRG) slår sig samman för att bli en av de ledande leverantörerna av lagerlösningar på den norska marknaden. NRG är en av de största leverantörerna på marknaden och ef...

  Utnyttja lagrets fulla takhöjd

  Ett bra sätt att maximera dina lagringsmöjligheter är att inte bara fokusera på att använda den tillgängliga golvytan på ett effektivt sätt utan också utnyttja takhöjden i ditt lager till fullo. De...