Välj rätt däckställ

Att lagra däck är inte alltid lätt eftersom de måste förvaras på rätt sätt för att inte däckens kvalitet ska försämras. Det finns flera olika ställ för att organisera, hantera och förvara däck och det kan därför vara svårt att veta vilket som passar bäst i ditt specifika lager. De fyra vanligaste förvaringslösningarna för däck är; ett ställage där däcken förvaras stående på balkar, en hylla där däcken förvaras stående på skenor, kompaktlaggrings ställ där däcken förvaras liggande på pinnar, mobil lösning för däckställ där däcken förvaras i ställ på mobila vagnar

Traditionellt däckställ

I det traditionella däckstället förvaras däcken ståendes på balkar. Detta däckställ bygger på pallställ vilket gör det enkelt att montera med en hög flexibilitet allt eftersom behovet förändras.I detta ställ hanteras däcken manuellt vilket innebär att de lyfts i och ut ur ställaget. Detta ställ passar bra i mindre anläggningar där plats och takhöjd är begränsad. Det är en flexibel lösning och ett ekonomiskt alternativ.

Däckhylla Metro

I däckhyllan förvaras däcken ståendes på hyllor. Till skillnad från det traditionella däckstället bygger detta ställ på hyllställ vilket ger ställaget en låg egenvikt samtidigt som det fortsatt är enkelt att montera. Denna lösning passar bra i garaget, verkstaden eller om du har en containerlösning för däckförvaring.

Kompakt lagrande däckställ

I detta däckställ förvaras däcken liggande staplade på varandra. I detta ställ hanteras däcken med hjälp av däcktruck vilket ger en mer ergonomisk hantering för personal. Eftersom hanteringen sker med däcktruck innebär det även att dessa ställ kan vara högre vilket ger en mer yteffektiv förvaring. Detta däckställ passar perfekt om du driver ett däckhotell eller har ett stort däcklager.

Mobila däckställ

Mobila däckställ är däckställ placerade på mobila elektriskt eller manuellt drivna vagnar. På vagnarna kan både däckställ för kompaktlagring och det traditionella däckstället placeras. Fördelen med mobila däckställ är att det ger möjlighet till än ännu mer kompakt lagring då gångarna mellan ställagen kan minimeras. Mobila däckställ passar bra i mindre lager eller i lager där hög utnyttjandegrad av ytan efterfrågas.

Läs mer om våra olika lösningar för däckställ här eller bläddra i broschyren nedan:

Hyllställ

Effektivt och flexibelt system som sparar utrymme.

Läs mer

Grenställ

Ett system som är avsett för lättare långgods, rör och brädor, men anpassas efter dina behov.

Läs mer

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

    Utnyttja lagrets fulla takhöjd

    Ett bra sätt att maximera dina lagringsmöjligheter är att inte bara fokusera på att använda den tillgängliga golvytan på ett effektivt sätt utan också utnyttja takhöjden i ditt lager till fullo. De...

    Minska rasrisken genom att placera pallar rätt i ditt ställage

    Att lasta ställage felaktigt kan leda till att lagerinredningen går sönder och i värsta fall även orsaka olyckor. Genom kunskap och förståelse kring hur pallarna ska placeras på rätt sätt i ställag...