Hoppa till innehållet
Hållbarhet

Hållbarhet

BLS strävar efter ett hållbart företagande, där vi förenar ekonomisk framgång med socialt ansvar och omtanke om miljön. Våra produkter är utformade för att vara hållbara och minska påverkan på naturen, och vi arbetar kontinuerligt för att reducera vår verksamhets fotavtryck på såväl lokal som global nivå.
Läs mer om detta i vår hållbarhetsrapport

En trygg arbetsplats

Hos oss ska alla känna sig trygga och bekväma på sin arbetsplats. Den tid som tillbringas hos oss ska upplevas som trevlig och meningsfull. Trivseln på arbetsplatsen ökar om arbetskamrater och arbetsgrupper ger varandra positivt stöd och hjälp. Det är därför viktigt att alla typer av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen motarbetas och elimineras.

BLS 211021 193

Vi tror på eget ansvar

Företagsledningen på BLS har alltid hyst en stor tilltro till medarbetarna och därför känns det naturligt att ge alla ett stort ansvar. Genom att medarbetare känner företagets stöd, känner de engagemang och blir goda ambassadörer för BLS mot såväl företagets leverantörer som kunder. Vår platta organisationsmodell förenar ansvar med flexibilitet och strävan efter ett lågt centraliserat beslutsfattande. Vi tycker att detta är lämpligt eftersom det mesta arbetet sker i projektform.

BLS 211021 976B

Vi vill tillverka produkter som bidrar till en bättre värld

Vi erbjuder produkter som genom sin utformning och långa livslängd bidrar till både undvikande av föroreningar och hushållning med jordens resurser. Vi medverkar till hållbar utveckling genom att minimera vår verksamhets påverkan på så väl lokal som global miljö. Detta uppnår vi genom ständiga förbättringar som grundas på alla våra medarbetares engagemang och motivation. Processer och miljöarbete granskas tillsammans med övriga krav vid värdering och val av leverantörer. Det behöver kanske knappast sägas men självfallet följer vi gällande lagar och förordningar och vi har en öppen attityd för att bibehålla transparens mot allmänhet och myndighet.

Vi respekterar vår omgivning

Vi sätter en ära i att vara ett öppet och välkomnande företag med lokal förankring. Vi stödjer och uppmuntrar lokala verksamheter och värnar om vår hembygd med ett äkta engagemang. Vi på BLS har ett målmedvetet och väl integrerat miljöansvar i organisationen och vi följer lagar och bestämmelser kring utsläpp för att minimera vår verksamhets miljöbelastning. Vi vill vara en god representant för bygden där vi verkar.

BLS 211021 341

Medarbetarna är våra ambassadörer

Vi är genom vårt heltäckande hållbarhetstänk en trygg och pålitlig arbetsgivare. Våra arbetsmiljöer håller hög standard och vi uppmuntrar till individuell utveckling. Hos oss finns möjlighet till karriär inom bolaget oavsett vilken tjänst medarbetaren haft initialt.

BLS 211021 877

Vi är aldrig bättre än våra medarbetare

För att säkerställa hög trivsel erbjuder vi internutbildningar och fadderskap. Vi månar om våra medarbetare eftersom vi som företag aldrig kan vara bättre än alla medarbetare sammantaget. Våra medarbetares välmående är förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta växa och stärka vårt varumärke och våra erbjudanden.

Truck Lastar Pallar På Entresol Med Lagerhyllor Under

Vi lyssnar till kunderna

Vi har förmånen att njuta av nära och långsiktiga relationer med våra kunder. I detta samarbete värnar vi om båda parters fördelar och möjligheter till tillväxt. Vi försöker alltid vara lyhörda för att kunna möta varje kunds specifika behov. Kundanpassningar utgör en av våra styrkor och är en viktig faktor för att uppnå kundnöjdhet. Genom ständig utveckling inom miljö, teknik, material och säkerhet ska våra kunder känna att vi alltid utgör ett gott val. För att mäta upplevd kundnöjdhet utför vi kontinuerliga undersökningar.

BLS 211021 1136

Långsiktighet bygger goda relationer

På BLS eftersträvar vi öppenhet, hög affärsmoral och långsiktiga relationer med underleverantörer och underentreprenörer. Vi väljer leverantörer efter kvalitet och leveranssäkerhet helt enkelt därför att det ger oss bäst förutsättning för att själva leverera rätt produkt/tjänst i rätt tid. En hållbar leverantörskedja bygger på kvalitet och kunskap i alla led men också ett gemensamt ansvar för att följa internationella konventioner, lagar och kundkrav. En förutsättning för gemensamt värdeskapande är ökad samverkan. Vi värnar våra leverantörer men samtidigt är vi noga med att undvika att hamna i en beroendesituation som kan göra oss sårbara som företag.

Är du intresserad av att veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!