Hoppa till innehållet
Pallställ Lastat Med Pall

Lagring av pallar i ställage

Det är viktigt att ställaget lastas på rätt sätt för att inte belasta ställaget felaktigt vilket kan leda till att lagerinredningen går sönder och orsakar olyckor. En kunskap och förståelse kring hur lagerinredningen fungerar men också hur lastbärarna som godset förvaras på ska lastas är en del i vad som kan leda till en ökad säkerhet. Ett bra sätt att förebygga olyckor på lagret är att följa de lagar och regler som finns, vi har därför sammanställt en del av den informationen som finns i europeiska standarden SS-EN 15635-2008 nedan.
Utforska fler sätt att lagra pallar

Hantering av lastbärare

Produkter och gods ska staplas eller lastat stabilt på en pall vid lagring i ställaget, om inte ställaget är anpassat för annan förvaring. Lasten får inte vara tyngre än det som står på belastningsskylten och pallen som används vid förvaring i lagerinredningen ska vara av lämplig kvalité och utformning. Är pallen skadad ska den inte användas för förvaring i lagerinredningen då detta kan orsaka skador på lagerinredningen eller utsätta personer som arbetar i anslutning till ställaget för fara. För att kunna hantera godset som är placerat på pallen ska inte pallens dimensionerna ha en negativ inverkan på hanteringsutrymmet. Se nedan för exempel på egenskaper som påverkar placeringen av pallen negativt.

Användning av svaga pallar

Vid användning av pallar som inte är tillräckligt starka som exempelvis engångspallar för att placeras på bärbalkar eller bärskenor behöver åtgärder göras. Exempel på anpassningar som kan göras för en godkänd lagring av gods på engångspallar är att använda halvpallsinlägg eller annat extra stödinlägg. Användning av bärplan för att skapa en bärande hylla skapar även en godkänd lagring för svaga pallar. Ett tredje alternativ är att använda en slavpall som stöd för den svaga pallen.

Hantering av last

Pallar eller andra typer av lastbärare ska hanteras aktsamt med lämplig utrustning av utbildad personal. Som ovan nämnt är det viktigt att säkerhetsställa att belastningen inte överstiger den som finns specificerad på belastningsskylten. För att placera pallarna rätt i lagerinredningen krävs utbildning, övning och handledning för att minimera risken för olyckor. Felaktig inlastning kan leda till att lagerinredningen utsätts för okontrollerbara krafter det kan exempelvis vara att pallar släpas på balkarna vid inlastning eller att genomskjutningsskyddet används på ett felaktigt sätt.