Hoppa till innehållet
Besiktning I Lager

Service

BLS ställage, oavsett utformning, uppfyller gällande standarder och normer för Europa och Sverige. Vi lämnar 5 års konstruktions- och produktgaranti på alla våra egentillverkade produkter. Det många kanske inte vet är att när du tecknar serviceavtal med oss så besiktar vi ställaget varje år och detta innebär att du förlänger garantitiden 1 år i taget. Enligt svensk lag så är arbetsgivaren ansvarig för att anställda arbetar i en säker miljö och med säker utrustning.

Serviceavtalet är lönsamt för hela företaget

När du tecknar ett serviceavtal med oss på BLS så kontrollerar våra certifierade besiktningsmän dina ställage en gång om året, helt i linje med gällande standarder. Att upptäcka eventuella skador tidigt förebygger olyckor, håller nere kostnader för reparationer och förlänger livslängden på ställaget. Som en bonus förlängs dessutom garantin  med 1 år i taget. Lönsam business för alla!

BLS 211021 976B

När besiktigade du ditt lager senast?

Enligt svensk lag så är företag ansvariga för att anställda arbetar i en säker miljö och med säker utrustning. Lagermiljön är inget undantag. Här är arbetsmiljön ofta riskfylld eftersom tempot är högt, truckar och människor är i rörelse samtidigt som tungt gods hanteras. Enligt Europastandard SS-EN 15635 ska en besiktning utföras av en tekniskt kunnig person varje år. Våra RISE-certifierade besiktningsmän genomför årliga kontroller av ditt lager för att säkerställa att det uppfyller alla säkerhetskrav. Dessa kontroller inkluderar utfärdande av besiktningsprotokoll och ingår i ditt serviceavtal.

Har du frågor om serviceavtal, besiktning och hur du skapar ett säkrare lager?

När ditt lager är besiktigat så vet du säkert att ställagen uppfyller alla gällande krav och standarder oavsett ålder. Finns det anmärkningar – ja, då upptäcker vi dem och tillsammans åtgärdar vi dem.

Låt oss börja med ett telefonsamtal eller en mejlkontakt, så tar vi det därifrån.

Kontakta oss
BLS Personal 231005 1014 LOWRES

Dennis Fransson

Projektledare & Serviceansvarig

073-517 49 03

dennis@blsab.se

Fördelar med att teckna serviceavtal

Varför är ett serviceavtal bra?

Med ett serviceavtal förebygger du olyckor, framtida reparationer minimeras och livslängden på ställaget förlängs. Dessutom kan du ägna tid åt det du är riktigt bra på och slipper att lägga tid på själv besiktiga ställaget.

Får jag något besiktningsprotokoll?

Ja, du får ett tydligt och lättolkat besiktningsprotokoll som ger dig kontroll över säkerheten på ditt lager.

Hur ska jag veta vilka avvikelser som hittas?

Vi ritar upp ditt lager och på lagerlayouten märker vi ut eventuella anmärkningar. Det gör att du snabbt och enkelt kan spåra avvikelser.

Okej, vad händer om en anmärkning upptäcks?

Om våra certifierade besiktningsmän upptäcker något som ger en anmärkning så får du en åtgärdsplan. Du får också ett kostnadsförslag på material och reparation/installation.

Det finns tre olika nivåer på anmärkningarna: Grön, Gul och Röd.

Grön = Anmärkningen behöver bara hållas under uppsikt och följs upp vid nästa besiktning.

Gul = Anmärkningen behöver åtgärdas inom 4 veckor. Sker inte detta så övergår den till Röd status.

Röd = Anmärkningen behöver åtgärdas omedelbart och du som ansvarig kontaktas direkt. Området spärras av och bedöms som en säkerhetsrisk. Ställaget lastas ur.

Vad menar ni med att garantin förlängs?

BLS egentillverkade produkter omfattas av en 5-årig funktions- och konstruktionsgaranti. När denna garanti har löpt ut kan du förlänga garantin med 1 år i taget.

Förlängd garanti uppnås på följande sätt:
När ställaget installeras så tecknar du samtidigt ett serviceavtal. Eftersom besiktning ingår i serviceavtalet så kontrollerar våra besiktningsmän ställaget, och om eventuella anmärkningar åtgärdas så förlängs garantin med 1 år i taget. I princip innebär detta att ställaget kan få livslång garanti.

 

Har jag någon rabatt som avtalskund?

Ja, när du tecknar serviceavtal så får du alltid minst 15 procents rabatt på material.

BLS 211021 877 (1)

BLS är med dig från dag 1

Vi kan hjälpa dig från dag 1 och vi ser till att allt genomförs enligt tidsplan, kostnad och funktion. När det är dags för installation så bygger våra utbildade installatörer upp ditt nya lagersystem. Du behöver alltså inte ha koll på säkerhetsstandarder och krav, det ordnar vi.

Lär dig mer om hur BLS arbetar
Lagermiljö

BLS | Made in Småland

Vi är sprungna ur vild natur som präglas av myrmark, skogar och sjöar. Alldeles utanför fabriken ligger Store Mosse nationalpark – Sveriges största högmosseområde söder om Lappland. Här, i småländska Kulltorp hittar du vår fabrik. BLS består av ett team skickliga medarbetare som tillverkar hållbara lagerlösningar. Just här föds stommen till ditt framtida, skräddarsydda lager.

Det här är BLS

Kontakta oss

Låt oss börja med ett telefonsamtal eller en mejlkontakt, så tar vi det därifrån. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig