Lagring av pallar i ställage

Det är viktigt att ställaget lastas på rätt sätt för att inte belasta ställaget felaktigt vilket kan leda till att lagerinredningen går sönder och orsakar olyckor. En kunskap och förståelse kring hur lagerinredningen fungerar men också hur lastbärarna som godset förvaras på ska lastas är en del i vad som kan leda till en ökad säkerhet. Ett bra sätt att förebygga olyckor på lagret är att följa de lagar och regler som finns, vi har därför sammanställt en del av den informationen som finns i europeiska standarden SS-EN 15635-2008 nedan.

Hantering av lastbärare

Produkter och gods ska staplas eller lastat stabilt på en pall vid lagring i ställaget, om inte ställaget är anpassat för annan förvaring. Lasten får inte vara tyngre än det som står på belastningsskylten och pallen som används vid förvaring i lagerinredningen ska vara av lämplig kvalité och utformning. Är pallen skadad ska den inte användas för förvaring i lagerinredningen då detta kan orsaka skador på lagerinredningen eller utsätta personer som arbetar i anslutning till ställaget för fara. För att kunna hantera godset som är placerat på pallen ska inte pallens dimensionerna ha en negativ inverkan på hanteringsutrymmet. Se nedan för exempel på egenskaper som påverkar placeringen av pallen negativt.

Speciella lastbärare och laster

Vid speciella laster som exempelvis trummor, kabelrullar och tunnor ska lämpligt stödinlägg användas. Lämpliga stödinlägg finns att köpa hos leverantören av lagerinredning och anpassas efter vilken typ av gods som ska förvaras i ställaget. Ett exempel på lämpligt stödinlägg är fatinlägg som används vid förvaring av fat i pallställ. Fatinlägget placeras ovanpå balkarna och ser till att faten ligger still på balkarna.  Ett annat exempel på lämpligt stödinlägg är upphängning för kabeltrummor. Att anpassa pallställen med ilägg gör inte bara pallställen säkrare utan ger även en effektivare förvaring av önskat gods.

Användning av svaga pallar

Vid användning av pallar som inte är tillräckligt starka som exempelvis engångspallar för att placeras på bärbalkar eller bärskenor behöver åtgärder göras. Exempel på anpassningar som kan göras för en godkänd lagring av gods på engångspallar är att använda halvpallsinlägg eller annat extra stödinlägg. Användning av bärplan för att skapa en bärande hylla skapar även en godkänd lagring för svaga pallar. Ett tredje alternativ är att använda en slavpall som stöd för den svaga pallen.

Hantering av last

Pallar eller andra typer av lastbärare ska hanteras aktsamt med lämplig utrustning av utbildad personal. Som ovan nämnt är det viktigt att säkerhetsställa att belastningen inte överstiger den som finns specificerad på belastningsskylten. För att placera pallarna rätt i lagerinredningen krävs utbildning, övning och handledning för att minimera risken för olyckor. Felaktig inlastning kan leda till att lagerinredningen utsätts för okontrollerbara krafter det kan exempelvis vara att pallar släpas på balkarna vid inlastning eller att genomskjutningsskyddet används på ett felaktigt sätt.

Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort

  Vill du veta mer?

  Som tidigare nämnt är detta en sammanställning av delar som finns i den europeiska standarden SS-EN 15635-2008, ytterligare information och standarden finns på sis.se. Vi har även sammanställt ytterligare information om säkerhet på lagret på sidan om lagersäkerhet och besktningar. För mer information om hur lagerinredning ska användas på ett säkert sätt ser vår broschyr om  användning av lagerinredning nedan.

  Hyllställ

  Effektivt och flexibelt system som sparar utrymme.

  Läs mer

  Grenställ

  Ett system som är avsett för lättare långgods, rör och brädor, men anpassas efter dina behov.

  Läs mer

  NRG är nu en del av BLS

  BLS och Nordic Racking Group (NRG) slår sig samman för att bli en av de ledande leverantörerna av lagerlösningar på den norska marknaden. NRG är en av de största leverantörerna på marknaden och ef...

  Utnyttja lagrets fulla takhöjd

  Ett bra sätt att maximera dina lagringsmöjligheter är att inte bara fokusera på att använda den tillgängliga golvytan på ett effektivt sätt utan också utnyttja takhöjden i ditt lager till fullo. De...